... و کارکرده و دست دو، موتور سیکلت صفر و نو و دست دوم و کارکرده، بازی، خدمات در بندرعباس. ... صنعتی و فنی و مهندسی ... استخدام تعمیر کار دیزل و تعمیر کار چیلر.