1. تجهیزات · تجهیزات و لوازم کاربردی صنعتی · تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ... تجهیزات سرمایشی گرمایشی عبارتند از کولر ، چیلر ، مبدل حرارتی ، آیس بانک ، مخازن .... تجهیزات سرمایشی گرمایشی دست دوم (0) · تاسیسات و تهویه مطبوع دست دوم ( 1) ...